Nemci se spremaju za rat ali imaju skloništa samo za 0,5 posto stanovništva

Pre 15 godina je nemačka vlada odlučila da ukine skloništa smatrajući da je prošlo vreme konvencionalnih ratova, što je sada postao problem.

Savezna i pokrajinske vlade odlučile su 2007. da odustanu od koncepta skloništa za slučaj rata. „Padom Berlinskog zida i završetkom Hladnog rata čini se da scenario konvencionalnog rata sa širokim bombardovanjima i upotrebom hemijskog i nuklearnog naoružanja više nije u skladu sa dobom u kojem živimo“, tada je objašnjeno od strane Savezne službe civilne zaštite.

Od tada je oko 1.400 javnih skloništa ukinuto, ceo inventar bačen, zatrpani su njihovi bunari, rasklopljkeni sistemi ventilacije. Takođe, pojedina skladišta su pretvorena u skladišta, kancelarije i noćne klubove.

Prema trenutnoj situaciji u Nemačkoj postojeća skloništa mogla bi, u slučaju rata, da prihvate svega 0,5 odsto stanovništva. To znači da bi samo svaki 2.000-ti Nemac mogao da se skloni od bombi i drugih napada u skloništa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.